Pre koho je PAULI?

PAULI je pre všetky typy inštitúcií, či firiem.

1
ZDRAVOTNÍCTVO

e-Vzdelávanie pre všetkých lekárov, sestry, zubných lekárov a iných zdravotných pracovníkov, ktorí potrebujú získavať kredity a karierne rásť z tepla svojej ordinácie.

2
ŠTÁTNA SLUŽBA

Podľa nového zákona o štátnej službe je výberový proces zamestnancov spájaný s testovaním a následne adaptívnym vzdelávaním, ktoré naša služba prináša.

3
ŠKOLY

Výborný spôsob ako si budovať vzťah učiteľ, žiak. Domáce úlohy odovzdané z domu ešte v ten večer, automatické vyhodnotenie a učitelia sa môžu sústrediť na kreatívu.

4
MESTÁ A OBCE

Jednotná a centralizovaná správa vzdelávania zamestnancov jednotlivých úradov miest a obcí môže napríklad zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb.

5
FIRMY

Časovo a priestorovo flexibilný spôsob ako vzdelávať zamestnancov malých podnikov až po nadnárodné spoločnosti a ušetriť pri tom náklady na organizáciu fyzických školení.

6
PROJEKTY

Efektívny nástroj vzdelávania ľudí na diaľku pre potreby širokého spektra projektov. Centrálne riadenie a automatizované vyhodnocovanie ušetria čas na iné projektové činnosti.

Čo je PAULI?

Pauli je unikátny systém elektronického vzdelávania, ktorý vďaka svojej širokej fukcionalite môžu využívať rôzne cieľové publiká, ktoré hľadajú jednotnú a centralizovanú správu štúdia vo svojej komunite. V porovnaní s klasickým systémom vzdelávania je časovo a finančne dostupnejší, viac flexibilný a takisto oveľa viac intuitívnejší. Svojim rozhraním umožňuje vstup študentom aj inštruktorom, ktorí v ňom objavia inteligentný manažment ich vzdelávania a výučby. Jeho najväčšou výhodou je jeho základ, ktorý tvorý CMS WordPress. S týmto systémom vie pracovať milióny ľudí po celom svete.

drive02 drive02

Čo všetko PAULI dokáže:

 • Intuitívne vytváranie kurzov
 • Prehľadný manažment študentov v jednotlivých kurzoch
 • Vytváranie testov priamo v systéme
 • Komplexné štatistiky štúdia
 • Sledovanie aktivít používateľov
 • Unifikovaný systém notifikácií, správ a e-mailov
 • Adaptívna nástenka pre rôzne roly
 • Certifikáty & odznaky za úspešne absolvované kurzy
 • Jednoduchý import a export veľkého objemu dát a používateľov
 • Responzívna forma, ktorá prispôsobí vašim zobrazovacím zariadeniam.
drive02 drive02

Nahliadnite dovnútra

Takto môže vyzerať platforma pre elektronické vzdelávanie aj vo vašej inštitúcii, či firme.

Kľúčové vlastnosti PAULI

Zoznámte sa s kľúčovými vlastnosťami systému elektronického vzdelávania PAULI, a optimalizujte vzdelávanie vo vašej inštitúcii alebo firme presne podľa vašich požiadaviek.

OPEN SOURCE riešenie

PAULI je postavené na CMS WordPress, ktorý sa vyznačuje jednoduchou správou a vie s ním familiárne pracovať množstvo ľudí na svete. Akékoľvek zmeny tak viete robiť „na počkanie“ a za konkurencie schopné ceny.

PODPORA VIACERÝCH TYPOV ROLÍ

Študenti, inštruktori, mentori či samotní administrátori a koordinátori sa prihlasujú do jedného webového rozhrania a podľa vopred určených oprávnení je im zobrazovaný obsah elektronického vzdelávania. Celkový manažment štúdia sa tak stáva intuitívnou a automatizovanou záležitosťou.

PÚTAVÉ kurzy

PAULI podporuje viaceré formáty študijných kurzov, prednášok alebo hodnotení. Vytvárajte obsah v podobe klasických powerpointových prezentácií alebo využite možnosť video tutoriálov a prepájajte vizuálne prvky s audio pre vyššiu zapamätateľnosť študijného obsahu. Kurzy možno prehrávať podľa individuálnych potrieb každého študenta.

AUTOMATIZÁCIA HODNOTENÍ

Systém ponúka rýchly a prehľadný spôsob hodnotenia užívateľov elektronického vzdelávania. Celú metodiku hodnotenia kurzov možno nastaviť vopred, čo inštruktorom výrazne zrýchli a uľahčí proces hodnotenia. Tí si tak môžu prezerať už spracované výsledky svojich študentov priamo v štatistikách.

OPTIMALIZÁCIA pre rôzne zariadenia

PAULI je plne optimalizovaný pre rôzne platformy- od počítačov či desktopov až po mobilné zariadenia. Užívatelia tak môžu pristupovať do systému elektronického vzdelávania kedy a ako chú a potrebujú.

IMPORT a EXPORT veľkého množstva dát

Všetky dáta o užívateľoch možno jednoducho a rýchlo importovať alebo exportovať prostredníctvom csv súborov. Administrácia a aktualizácia užívateľov je tak výrazne plynulejšia v porovnaní s inými formami evidencie.

INTERAKTIVITA užívateľov

V systéme elektronického vzdelávania PAULI môžu študenti a inštruktori vzájomne diskutovať, hodnotiť jednotlivé kurzy či nahrávať rôzne druhy súborov. Každú takúto aktivitu systém zaznamenáva a adekvátne zobrazuje oprávneným užívateľom. Ku týmto príspevkom sa možno spätne vrátiť prostredníctvom uložených notifikácií.

PLNE ADAPTABILNÝ

Prispôsobte si PAULI vlastným brandovým požiadavkám- logá, farby alebo fonty písma sú plne adaptabilné akémukoľvek design manuálu firmy, či inštitúcie. Bez problémov tak zapadne do vašej corporate identity.

Cenník

V rámci nasadenia platformy elektronického vzdelávania ponúkame tieto služby

29€bez DPH

Základná licencia /1 mesiac
 • do 50 používateľov
 • max 10 GB priestoru
 • nasadenie platformy v základnej štruktúre
 • doména 2.rádu (ucebna.org)

49€bez DPH

Rozšírená licencia / 1 mesiac
 • do 150 používateľov
 • max 40 GB priestoru
 • nasadenie platformy v základnej štruktúre
 • vlastná doména

99€bez DPH

Premium licencia/ 1 mesiac
 • do 500 používateľov
 • max 100 GB priestoru
 • nasadenie platformy v základnej štruktúre
 • vlastná doména

319€bez DPH

Základná licencia /1 rok
 • do 50 používateľov
 • max 10 GB priestoru
 • nasadenie platformy v základnej štruktúre
 • doména 2.rádu (ucebna.org)

539€bez DPH

Rozšírená licencia / 1 rok
 • do 150 používateľov
 • max 40 GB priestoru
 • nasadenie platformy v základnej štruktúre
 • vlastná doména

1089€bez DPH

Premium licencia/ 1 rok
 • do 500 používateľov
 • max 100 GB priestoru
 • nasadenie platformy v základnej štruktúre
 • vlastná doména

Custom nasadenie platformy

 • Cena bude stanovená podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Výroba vzdelávacieho obsahu

 • simulované prostredia
 • webináre
 • video tutoriály
 • animované kurzy
 • pptx prezentácie
 • ďalšie možnosti dohodou

Doplnkové služby

 • Rozsah a cena služby budú stanovené na základe individuálnych požiadaviek klienta

Tím PAULI

Spoznajte ľudí z nášho tímu, ktorí sa dlhodobo venujú platforme elektronického vzdelávania.

V čom je PAULI iné

Vybrali sme základné atribúty, ktoré odlišujú PAULI od konkurenčných systémov nielen online vzdelávania.

Open source riešenie

Správu systému Wordpress zvládnete vo svojej réžii. Šetríte čas aj náklady potrebné na tretie strany.

90

VS.

Vendor locked riešenie

Systém vie spravovať iba jeho autor. Za všetky činnosti v správe systému platíte, často nemalé financie a na úpravy čakáte.

70

Pútavé spracovanie študijných materiálov

PAULI podporuje široké spektrum možností interaktívneho spracovania kurzov s cieľom zatraktívniť obsah a zvýšiť zapamätateľnosť informácií.

50

VS.

Klasické spracovanie študijných materiálov

Obmedzené možnosti interaktivity v spracovaných kurzoch, absencia moderných prvkov výučby.

80

Časová a priestorová flexibilita

študujete vtedy, kedy vám to vyhovuje a z ktoréhokoľvek miesta, kde sa práve nachádzate.

100

VS.

Výučba v presne stanovenom čase a mieste

Štúdium podlieha časovým a priestorovým podmienkam, čo môže limitovať efektivitu vzdelávacieho procesu.

40

Automatizované vyhodnotenie

Výsledky štúdia vašich študentov sú spracované automaticky a v priebehu pár sekúnd si ich viete prezerať v rôzne filtrovaných štatistikách

100

VS.

Pracné manuálne vyhodnotenie

Výsledky sú spracovávané manuálne, čo zaberá čas, ktorý môžete venovať iným činnostiam na skvalitnenie vzdelávania vo vašej inštitúcii, či firme.

40

Často kladené otázky

Zákazníci sa nás často pýtajú rôzne otázky, možno niektoré z nich napadli aj Vám.

Aká je časová a finančná náročnosť správy systému PAULI?
Keďže jadro PAULI je postavené na CMS Wordpress, časová a hlavne finančná náročnosť správy tohto systému je oveľa menšia ako pri konkurenčných redakčných systémoch, ktoré sú tzv. „vendor locked“.
Je počet užívateľov, ktorí môžu v jednom čase využívať PAULI nejako obmedzený?
Nie, počet užívateľov nie je nijako limitovaný. To znamená, že PAULI dokáže pokryť požiadavky vzdelávania ako malým firmám tak nadnárodným inštitúciám.
Aký typ obsahu môžem zvoliť pri vytváraní študijných celkov?
PAULI podporuje vkladanie html/html5 dokumentov , video/audio a textových dokumentov, vytváranie rôznych cvičení a testov a takisto vkladanie hotových webinárov vo formáte .zip, html5 a .swf
Ako prebieha vyhodnocovanie štúdia jednotlivých študentov ?
Výsledky štúdia vašich študentov sú spracovávané automaticky a v priebehu pár sekúnd si ich viete prezerať v rôzne filtrovaných štatistikách, či podľa potreby stiahnuť a archivovať v tlačenej podobe.
Je možné využívať PAULI aj na mobilných zariadeniach?
Áno, PAULI je plne optimalizovaný pre použitie na mobilnej platforme a poskytuje tak užívateľom vysokú mieru flexibility vo svojom vzdelávaní.
drive02

Odoberajte novinky

V prípade, že chcete byť informovaný o novinkách zo sveta moderného vzdelávania, zadajte svoju e-mailovú adresu.